Regreringsförslag

Förtidspension ska bytas mot resursjobb

Den som faller ur sjukförsäkringen efter två och ett halvt år ska kunna få ett nytt så kallat resursjobb i stället för att förtidspensioneras, enligt ett förslag som regeringen snart presenterar.

– Vi ska nu försöka arbeta fram ett resursjobb eller någon form av aktivitet som innebär ersättning men också motprestation för just denna grupp, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m).

Kan du säga du säga någonting om hur det skulle kunna se ut?

– Nej, men vi bereder nu direktiv till en arbetsgrupp som ska titta på vilken typ av arbete det handlar om och vilken ersättning man skulle kunna tänka sig.

Det är alltså mycket oklart vad ett resursjobb kan innebära. Men regeringen vill att de som trillar ur sjukförsäkringen inte ska bli förtidspensionerade, något som innebär att väldigt få kommer tillbaka till arbete. Ett resursjobb kan alltså vara ett alternativ som innebär fortsatt kontakt med exempelvis arbetsförmedlingen.

Regeringen har tidigare presenterat en skrivelse om den nya sjukförsäkringen och fler förslag i den kommer nu att ändras innan regeringen om en dryg vecka skickar den slutgiltiga versionen till riksdagen.

En nyhet är att synnerligen sjuka ska kunna behålla 80 procents ersättning utan tidsgräns, medan andra kommer få ersättningen sänkt efter ett år.

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt funderade före valet på om det gick att göra en lista med diagnoser som skulle innebära bibehållen ersättning, men kom fram till att det inte gick. Nu ska det bedömas från fall till fall.

– Det handlar om personer som är svårt sjuka men som man ändå räknar med att efter insatser i form av rehabilitering, operation eller behandling möjligtvis kan komma tillbaka, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Finns det inte risk för godtycke om det blir individuella bedömningar av läkare och som sedan ska stämmas av mot Försäkringskassan?

– Vi har ett arbete som pågår mellan läkare, Socialstyrelsen och Försäkringskassan där vi får en bra kommunikation mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

I det tidigare förslaget sa regeringen att den som fortfarande är sjukskriven efter sex månader ska pröva om det går att arbeta någon annanstans än på det nuvarande jobbet.

Möjligen kan det förslaget också ändras, enligt Husmark Persson, som inte ser något problem med förändringarna.

– Det är därför man genomför en remissrunda på det här viset. När det gäller just sex månader och vad som kan hända där ber jag att få återkomma, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se