Sörmland

Livmoderskontroll varierar

Skillnaden mellan länen är stor när det gäller hur många kvinnor som går på regelbundna kontroller för att upptäcka livmoderhalscancer. Det visar en ny rapport från det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll.

I Sörmland hade 79 procent av kvinnorna i åldersgruppen 23-60 år gått på kontroll inom den rekommenderade tiden, enligt siffror för 2006.

Störst andel hade Kalmar och Dalarna där 92 procent av kvinnorna gått på regelbunden kontroll. Lägst, 70 procent, hade Uppsala län.

Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor i åldrarna 23-50 år testas för livmoderhalscancer vart tredje år, medan kvinnor i åldrarna 51-60 år ska testas vart femte år. I de flesta län sker en så kallad överprovtagning, där många prov görs på samma patienter och oftare än den rekommenderade tiden.