Gnesta

Trafikskadad stämmer försäkringsbolag

En trafikskadad kvinna i Gnesta stämmer Länsförsäkringar på sammanlagt runt 290 000 kronor. Kvinnan drabbades av en whiplash-skada vid en trafikolycka 1996 och förtidspensionerades ett par år senare.

Kvinnan har redan ut fått ut 74 000 kronor av Länsförsäkringar för lyte och men, alltså skadan och dess följder.

Men i stämningen kräver hon nu ytterligare ersättning för lyte och men och för det inkomstbortfall som blev följden av att hon inte kunde jobba efter olyckan.

I beloppet ingår också en höjning av den livränta försäkringsbolaget tidigare gått med på.

Utöver det kräver kvinnan också ersättning för pensionsförluster, men hur stora de är anges inte i stämningsansökan vid Stockholms tingsrätt.