Arbetsmiljöverket

Kräver förbättringar i Klintehamn

Vildrosens gruppboende i Klintehamn måste åtgärda en del brister för personalen när de arbetar med disk-och tvättmaskinen vid gruppboendet.

Det kräver Arbetsmiljöverket efter en inspektion.

Förutom att förbättra arbetsställningen vid tvätt-och diskmaskinerna måste ledningen undersöka arbetsmiljön och bedöma arbetsmiljöriskerna för de anställda vid Vildrosens gruppboende.