Gotlands kommun

Filmprojektet i Fårösund utvärderas

Nu vill Gotlands kommun undersöka vad satsningen på filmprojektet i Fårösund verkligen har gett för resultat.

 

Syftet med satsningen, som skedde med statliga omställningspengar, var att skapa sysselsättning och tillväxt i Fårösund genom filmproduktionen.

Nu ska en utomstående konsult göra en utvärdering i form av en rapport, som ska bygga på bland annat intressenter på Gotland och branschkunniga inom filmindustrin.

Utvärderingen, som beräknas kosta drygt 90 000 kronor, ska vara klar till slutet av maj och den ska ligga till grund för beslut om framtida filmsatsningar på Gotland.