Skåne

Sophämtning kan bli dyrare

Kommuner får inte längre låta egna bolag ta hand om hushållens sopor. Det har regeringsrätten kommit fram till efter att ha prövat hur sophanteringen sköts i två pilotkommuner, Tomelilla och Simrishamn.

De har precis som tolv andra skånska kommuner låtit Sysav, som de själva är delägare i, ta hand om soporna. Men det sätter regeringsrätten nu stopp för och kräver att sophanteringen handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling.

– Det är en klurig juridisk fråga. Det är ologiskt och konstigt att verksamhetsformen avgör. Om vi varit ett kommunalförbund så hade det varit lagligt, men inte för ett kommunalt bolag, säger Christer Akej (m), kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn.

Han ser en ombildning av bolaget till ett kommunalförbund som en möjlig lösning.  På så sätt kan ägarkommunerna gå runt kravet på att antingen ha en helt egen hantering av soporna, eller att konkurrensutsätta den.

Moderaten Göran Holm som är ordförande i Sysav säger också att det inte är konkurrensen från andra svenska, eller europeiska bolag han är orolig för. Men däremot tror han att kravet på upphandling av sophanteringen kan gå ut över de skånska hushållen.

– Soporna kommer att bli dyrare. Det blir en omständigare lösning som blir kostsam att lösa, säger Göran Holm.