Örnsköldsvik

Raderade mail utreds

JO utreder tidningsuppgifter om att en kommunchef i Örnsköldsvik raderat offentliga handlingar. JO vill att kommunstyrelsen ska yttra sig över en anmälan som hänvisar till en tidningsartikel.Ärendet gäller vilka sökt tjänsten som kommundirektör i Örnsköldsvik. Enligt anmälan hade den tillförordnade kommundirektören raderat alla mail från rekryteringsföretaget. Med andra ord raderat allmänna handlingar.