Skövde

Räddningsskolan utreds vidare

Regeringen vill avveckla Räddningsskolan i Skövde. Men samtidigt kan regeringen tänka sig att skolan drivs vidare av någon annan än staten.

Möjligheten till att någon annan tar över Räddningsskolan ska nu utredas. Det framgår av den proposition om hur samhällets krisberedskap ska utvecklas som regeringen lämnade till riksdagen idag.