Trollhättan i topp för klimatarbetet

Många kommuner har väl utarbetade planer för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det visar en enkät som Svenska naturskyddsföreningen har skickat ut till landets kommuner.

I genomsnitt planerar kommunerna att minska sina utsläpp med 30 procent till 2015, en del ännu mer.  Mest ambitiös bedöms Trollhättan vara, följd av Lidköping, Olofström och Karlstad.

– Det som är mest utmärkande är att de har en bredd i sitt klimatarbete, de arbetar med transporter, energi, anpassning, de samarbetar med näringslivet och sist men inte minst de har en hög ambitionsnivå i sina klimatmål, säger Emma Lindberg, klimathandläggare på Svenska naturskyddsföreningen.

Enkäten har besvarats av 209 av landets 290 kommuner och av dem är det 80 procent, som värmer sina lokaler med förnyelsebar energi, var tredje kommun har mer än 25 procent miljöbilar i kommunens bilpark.

Men det finns också motsägelser i arbetet, till exempel i Karlstad, som hamnar på fjärde plats i enkäten.

– Karlstads kommun arbetar systematiskt och bra med klimatfrågorna. Men just den fysiska planeringen är väldigt svag eftersom man bygger ett av västra Sveriges största köpcentrum alldeles utanför kommunens centrum, vilket tvingar in människor i ett ökat bilberoende, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Om kommunerna uppfyller sina planeringsmål då klarar man en snabbare minskning av utsläppen än vad klimatberedningen har föreslagit.

Regeringen bör därför inte vänta på en internationell överenskommelse innan man fastställer ett nationellt klimatmål, anser Mikael Karlsson.

– Det som kommunerna gör nu är sammantaget något som leder till högre målsättningar och bättre effektivitet än vad man har pratat om i klimatberedningen.

– Så om regeringen ser på vad kommunerna i landet gör så borde man vid gott mod kunna fatta beslut om att minska utsläppen med 40 procent till år 2020, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska naturskyddsföreningen. 

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se