Östersund

Officer JO-anmäler Högkvarteret

En officer från Östersund har JO-anmält Försvarshögkvarteret för att de slarvat bort ett brev som de mottog i oktober förra året.

I brevet begärde östersundarens hemmaförband besked om hans fortsatta växeltjänstgöring vid den norska försvarsmakten.

Trots otaliga påstötningar via telefon och e-post har Högkvarteret inte lämnat något besked och varken östersundaren eller hans norska arbetsgivare har därför kunnat planera hans fortsatta tjänst på ett rimligt sätt, anser anmälaren.