Länet väl framme i kontroll av cancer

Det är stor skillnad mellan länen när det gäller hur många kvinnor som går på regelbundna kontroller för att upptäcka livmoderhalscancer.

I vårt län är det 83 procent av kvinnorna i åldersgruppen 23-60 år som gått på kontroll inom den rekommenderade tiden.

Riksgenomsnittet är 79 procent.

Det visar en ny rapport från det Nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll.