Satsar på att avslöja svartarbetare

För att få bukt på svartjobbandet ska Skatteverket granska ekonomin hos ett par hundra nolltaxerare i Blekinge.

Skatteverket lägger i ytterligare en växel i år i jakten på länets skattefuskare.

Ska motverka svartarbete
Det är framförallt människor som nolltaxerar eller nästan inte har någon inkomst alls som ska synas i sömmarna.

I år ska 200 blekingar granskas och målet är att motverka svartarbete.

– Konkret kan det vara att handla med olika saker. Att man tar emot betalning och i kombination med det får bidrag från andra håll, säger Peter Karlsson, ansvarig för granskningen.

Fick in fyra miljoner kronor
Skatteverket ska granska alla yrkesgrupper och har hittills hunnit med musiker, konstnärer, konsulter och yrkesverksamma inom transport och import.

Förra året fick Skatteverket in nästan fyra miljoner skattekronor som undanhölls.

– Den här typen av fusk kanske är det som är mest demoraliserande. Många vill ju att vi ska ta tag i det här och det är också därför vi prioriterar det högt, säger Peter Karlsson.

Andrea Jilder
andrea.jilder@sr.se