EU höjer mjölkkvoterna

EU avvecklar nu successivt sitt system med kvoter för hur mycket mjölk som får produceras i Europa. På måndagen togs det första steget då EU:s jordbruksministrar beslutade att höja den tillåtna mjölkproduktionen med två procent.

Per Andersson som är ordförande för Sveriges Mjölkbönder tycker inte att detta är ett bra beslut.

– Vi har ingen nytta av en mjölkkvothöjning i Sverige när vi bara uppfyller 88 procent av dagens kvot. Detta kommer att vara ytterligare en anledning till att man inte ska satsa på mjölk i Sverige eftersom EU-kommissionen släpper ut mer mjölk på marknaden och priset går ner.

– Vi är förvånade över att jordbruksministern i Sverige tar ställning för dem i mejeriindustrin som givetvis vill ha mer mjölk. Det ligger ju i deras intresse, men det finns troligtvis fler röster att hämta från bönderna, säger han.

Per Andersson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder med omkring 1 000 medlemmar är stark motståndare till att avveckla EU:s mjölkvoter.

Han tror att fri mjölkproduktion kommer att gynna stordriftsproducenterna av mjölk i Danmark och Holland men skapa problem i många andra EU-länder.

En ny europeisk mjölkbondeorganisation i tolv EU-länder, bland annat Sverige, med omkring 90 000 medlemmar har också protesterat.

– Visst är vi för att man tar bort regleringar men går det här före alla andra stöd så kommer det att slå mot mjölkbönderna på ett dåligt sätt, framför allt kommer de svagare företagen att läggas ner, säger Per Andersson.

Ökat välstånd runt om i världen har ökat efterfrågan och det råder stor brist på mjölk på världsmarknaden.

Men bönderna anser att EU:s beslut att öka mjölkproduktionen främst gynnar mejeriindustrin och inte mjölkproducenterna.

Elisabeth Gauffin, vice ordförande för LRF och själv mjölkbonde, anser att EU måste hitta ett sätt att säkerställa både en framtida hög mjölkproduktion och god lönsamhet för mjölkproducenterna.

– Jag tror att det är väldigt viktigt när vi pratar om en ny jordbrukspolitik att det ska finnas med som ett starkt inslag och ett starkt diskussionsområde om hur man kan utforma det utifrån samhällets, konsumenternas och även böndernas behov för att klara de långsiktiga målen, säger hon.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se