sjukvården

80% av länets kvinnor på cellprovskoll

Skillnaden mellan länen är stor, när det gäller hur många kvinnor som går på regelbundna kontroller för att upptäcka livmoderhalscancer.

Det visar en ny rapport från det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll.

I Jönköpings län hade 2006 bara runt 80 procent av kvinnorna i åldersgruppen 23 till 60 år gått på kontroll inom den rekommenderade tiden, medan samma siffra för Kalmar och Dalarna var 92 procent.