Stora skillnader med cellprov

Skillnaden mellan länen är stor när det gäller hur många kvinnor som går på regelbundna kontroller för att upptäcka livmoderhalscancer. På Gotland var det nära 3 500 kvinnor i åldern 23-60 år som tog provet 2006. Vilket är 63 procent av kvinnorna i den aktuella åldersgruppen.

Bäst på att ta provet var kvinnor i norra Sverige där nära 80 procent tog cellprov. Sämst är kvinnorna i Stockholm och Uppsala.

Det är också skillnader på vad det konstar att ta provet. På Gotland kostar cellprovet 120 kronor, medan det är gratis i Stockholm, men i Östersund kostar det 180 kronor. I hela landet får drygt 400 kvinnor per år diagnosen livmoderhalscancer. På Gotland handlar det om ett par fall per år.

Det visar en ny rapport från det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll.