SIGTUNA

Rosersberg ska inte drivas av staten

Räddningssskolan i Rosersberg i Sigtuna kommer inte längre att bedrivas i statlig regi. Regeringen vill att skolan ska tas över av en privat huvudman, enligt ett nytt förslag som presenterades på tisdagen.

Vid Räddningsskolan i Rosersberg utbildas personal inom räddningstjänsten, som exempelvis brandmän. Staffan Harbom är lärare på skolan och beskriver stämningen.

- Det är klart att alla känner inombords att var är vi på väg någonstans, vad ska hända med mig personligen nu?

I Sverige finns fyra räddningsskolor. Staten behåller huvudmannaskapet för två av dem, i Revinge och på Sandö, men utbildningarna i Rosersberg och Skövde ska kunna tas över av privata aktörer, enligt ett förslag som regeringen presenterat.

En särskild utredare ska få i uppdrag att se över möjligheterna att överföra Räddningsverkets skolor i Rosersberg och Skövde till en annan huvudman. Det här ska vara klart innan året är slut.

- Jag har inga förslag där, men det finns ju allt från privata aktörer till offentliga som kan vara intresserade, säger Kennie Thörn är chef för skolan i Rosersberg.

Peter Johansson

peter.johansson@sr.se