Halland

Stor oro inför nya sjukregler

De nya regler för sjukersättning som ska genomföras den 1 juli sågas av Försäkringskassan i Halland.

Drygt tre månader innan de nya reglerna ska börja gälla finns det fortfarande många frågetecken kring hur reglerna ska tolkas och vilka  konsekvenser de får, säger Birgitta Andersson som är chef för Försäkringskassan i Norra Halland.

- Jag är rädd för att det blir kaos till sommaren, säger hon.

Regeringens målsättning är att många personer som idag är sjukskrivna ska kunna återvända till arbetslivet.

I Halland finns det sedan tidigare en samverkan mellan arbetsförmedlingen och vården för rehabilitering av personer som ska slussas tillbaka till arbetslivet.

- Det känns som om man gräver diken kring den samverkan som vi byggt upp, säger Birgitta Andersson.