Gotlands kommun vill ha rökförbud

Gotlands kommun vill förbjuda medarbetarna att röka på arbetstid. Hittills har förvaltningarna själva fått införa rökförbud om de vill, men snart väntas alltså samma regler att gälla för alla kommunanställda.

Redan för två och ett halvt år sedan infördes rökförbud inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Sjukhuspersonal som röker måste numera byta kläder, stämpla ut och lämna sjukhusområdet om de vill ta ett bloss.

Kommunens förslag till ett generellt rökförbud för de anställda gäller inte de som snusar.