Värnpliktig fick ersättning för hörselskador

En tidigare värnpliktig vid F 17 i Kallinge har fått rätt till ersättning för hörselskador som uppstått under hans värnplikt.

Kammarkollegiet har beslutat att mannen ska få 23 000 kronor i ersättning för sin hörselnedsättning.

Mannen har i sin anmälan bland annat skrivit att han under värnplikten för två år sen blev utsatt för högt buller från lågt flygande JAS plan under en längre tid och att det saknades hörselskydd.