STOCKHOLM

Kulturhus blir kvar i stadens ägo

De kulturhistoriskt värdefulla hus som Stockholms stad äger, kommer att behållas i kommunal ägo. Det blev klart på tisdagen, när styrelsen för Stadsholmen beslöt att säga nej till att värdera 43 kulturhus.

Två hus som har ett förhållandevis lågt kulturhistoriskt värde, utifrån Stadsmuseets bedömning, kommer att värderas och senare säljas. Det gäller ett på Regeringsgatan på Norrmalm, och ett på Ragvaldsgatan på Södermalm.