Sörmland

Sex-smsande diakon behåller jobbet

Att en diakon i Sörmland sände 400 sms med delvis sexuellt innehåll till sin före detta sambo gör henne inte olämplig för yrket. Det anser domkapitlet som har utrett en anmälan mot diakonen där det hävdades att sms-meddelandena varit avsedda att kränka mottagaren.

Diakonen får även behålla sin behörighet som vigselförrättare.