Afrikansk kritik mot handelsministern

Handelsminister Ewa Björling får kritik av ett av de största nätverken av frivilligorganisationer i Afrika, som sysslar med handelsfrågor.

De senaste initiativen från svenskt håll för att öppna Afrikas marknader mer för europeiska företag handlar inte alls om utveckling för fattiga länder utan bara om att främja svenska och europeiska intressen, säger en kritiker.

– De senaste utspelen från den svenska handelsministern går på tvärs mot den vanliga bilden av Sverige som ett av de länder i världen som har den bästa utvecklingspolitiken gentemot fattiga länder, säger Yao Graham på Third World Networks Afrikakontor.

Nätverket är ett av de absolut största när det gäller handelsfrågor i u-länder med samarbetsorganisationer på gräsrotsnivå världen över.

Strax före nyår gick handelsminister Ewa Björling ut i en debattartikel och kritiserade frivilligorganisationer som det ansedda brittiska Oxfam och svenska Forum Syd.

Hon kallade dem ett hot mot fattiga länder för att de har arbetat mot det senaste handelsavtalet mellan EU och bland annat Afrika.

I regeringens handelsdeklaration för ett par veckor sedan sa Ewa Björling att den bästa utvecklingsmöjligheten just nu för fortsatta förhandlingar med samma länder ligger inom områden som till exempel tjänster och investeringar.

Just de orden är som ett rött skynke för många fattiga länder och inte bara på gräsrotsnivå, utan också bland regeringarna.

I många år har utvecklingsländerna slagits inom världshandelsorganisationen WTO för att slippa just de komplicerade frågorna, av rädsla för att bli helt överkörda inom områden där deras egna ekonomier inte alls är utvecklade ännu.

Yao Graham menar att det är helt logiskt att EU just nu siktar in sig på till exempel tjänster. Länder i Asien med Kina i spetsen håller på att konkurrera ut Europa när det gäller tillverkning av varor medan tjänster, som till exempel telekomföretag sysslar med, är det som EU kan tjäna pengar på nu.

– Men om svenska och europeiska företag letar efter nya marknader ska man inte nödvändigtvis kalla det för att arbeta för fattiga länders bästa, menar Yao Graham.

Maria Sjöqvist
maria.sjoqvist@sr.se