Halmstad

Högskolan ger jobb efter utbildning

Halmstad Högskola har flera topplaceringar i den ranking som Svenskt Näringsliv har gjort utifrån vilka utbildningar som ger bäst chans till jobb.

Enligt Svenskt Näringsliv ger samarbete med näringslivet större chans till jobb och bättre betalt. Därför utgår rankingen ifrån hur mycket studenterna har kontakt med arbetslivet under sin utbildning.

Bland de tolv utbildningar som jämförts hamnar Högskolan i Halmstad på första plats när det gäller programmen maskiningenjör, elektroteknik och biologi. Orsaken är att studenterna har praktik och gör projektarbeten i samarbete med arbetslivet.

När det gäller medie- och kommunikationsvetenskap så hamnar Halmstad på  andra plats. I statsvetenskap får Högskolan en tredje plats.