Aftonstjärnan sätter upp Kabaré Kent

Dramatikern och skådespelaren Kent Andersson är aktuell i en ny kabaré på teater Aftonstjärnan på Lindholmen. Efter Kent Anderssons död 2005 har tre artister ur hans vänkrets åter gjort hans dikter och texter aktuella i Kabaré Kent. Maria Hörnelius är en av dem.