Klimatarbete

Gotland hamnar på 14:e plats

I Naturskyddsföreningens ranking över kommunernas klimatarbete, hamnar Gotland på en framstående 14:e plats bland landets över 200 kommuer som svarat på enkäten.

Naturskyddsföreningen tittar bland annat på kommunernas ansträngningar när det gäller att minska utsläppen.

I enkäten undersökte Naturskyddsföreningen också kommunernas upphandling, planering, utbildning, energi och transporter.

Bäst var Trollhättans kommun.