Sundsvall

Allt fler brottsoffer söker stöd och hjälp

Flera brottsofferjourer i landet får allt mindre hjälp av polisen. Det innebär att antalet brottsoffer som behöver stöd och hjälp av jourerna blir allt färre.
Men i Sundsvall är trenden den motsatta, där har antalet brottsoffer som får hjälp mer än fördubblats mellan 2006 och 2007.
– Många ärenden rör inbrott, misshandel , olaga hot och när vittnen hotas säger Gertie och Maud på brottsofferjouren i Sundsvall.

Antalet som söker hjälp av brottofferjouren i Sundsvall mer än fördubblades förra året.
Från omkring 500 ärenden år 2006 till nästan 1100 år 2007. Anledningen är att polisen, nu mer aktivt, rekommenderar brottsoffer att ta kontakt med jouren. På polisen i Sundsvall finns det en person som jobbar heltid med det här.
– Det kanske inte var färre ärenden förut men nu finns vi med som en mer självklar del, säger Gertie på brottsofferjouren.

Brottsofferjouren i Sundsvall jobbar också med vittnesstöd på rättegångar och hjälper även brottsoffer i grannkommunerna. Men jouren är en ideell förening, de flesta jobbar oavlönat och resurserna är inte de bästa.
– Det är klart att det skulle se helt annorlunda ut med mer resurser. Då skulle vi kunna göra mer, säger Gertie på brottsofferjouren i Sundsvall.

Christer Suneson
christer.suneson@sr.se