Sundsvall

Fortsatt vård i Njurunda

Njurunda Vårdteam AB fortsätter att driva Njurunda Vårdcentral. Företaget och Primärvården har tecknat ett nytt vårdavtal som gäller från och med den 1 april i år.

Överenskommelsen innebär att verksamheten vid vårdcentralen blir oförändrad mot tidigare. Den kommer även i fortsättningen att innefatta familjeläkarmottagning, distriktsköterskevård, barnhälsovård, mödrahälsovård, arbetsterapi, sjukgymnastik och kuratormottagning. Besöksavgiften blir densamma som vid Landstinget Västernorrlands övriga vårdcentraler.