Norrköping

87 miljoner satsas i flygplatsbolag

I Norrköping skjuter kommunen till 87 miljoner kronor till flygplatsen så att det nya kommunala bolaget som ska bildas ska gå runt. Ansvarig politiker menar att det vore dyrare för kommunen att inte satsa pengarna.

- Flyget är väldigt viktigt för många av företagen, har man inte bra kommunikationer så lägger företagen sina huvudkontor på andra orter. Följden blir neddragningar och arbetslöshet, då är 87 miljoner kronor väldigt lite i det förhållandet, säger Mattias Ottosson, kommunalråd (s) i Norrköping.

Pengarna ska användas till driften, löner och underhåll under de närmaste åren.

Ökat resande
Sen är det tänkt att Norrköpings flygplats ska bära sina egna kostnader något som väldigt få av landets flygplatser gör idag.

För att flygplatsen ska gå runt måste resandet öka. I år har Norrköpings flygplats presenterat tre nya destinationer för reguljärflyget och de måste bli ännu fler.

- Det är klart att de tre destinationerna som presenterats är viktiga, ju fler destinationer vi får desto bättre blir ju ekonomin på flygplatsen, säger Ottosson.

Miljöbov
Flyget är en miljöbov men minskade koldioxidutsläpp får stryka på foten för ekonomin i det här fallet medger Mattias Ottosson.

- Vi har många exportföretag som har kunder ute i världen och då är flyget viktigt, säger han.

Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se