Många elever blir utan stödundervisning

Var femte elev med behov av stödundervisning får inte det. Och var fjärde elev som får särskilt stöd saknar åtgärdsprogram, visar en ny rapport från Skolverket.

Enligt rapporten har närmare fyrtio procent av eleverna i Sverige fått specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid.

Skolverket skriver att skolorna ofta brister när det särskilda stödet utformas. I stället för att se till elevens hela skol- och studiesituation söks problemet hos den enskilda eleven.