Östersund

Allt fler kör på etanol

Fler och fler väljer etanol framför bensin i Östersunds kommun. Förra året ökade etanolförbrukningen med 65 procent jämfört med 2006.

Två förklaringar till ökningen kan vara det lägre literpriset på etanol jämfört med bensin, samt att det under förra året dök upp fler mackar som säljer etanol i kommunen.

På Östersunds kommun är man glad över den stora etanolökningen.

- Det är positivt ur klimatsynpunkt att fler väljer etanol, säger Anne Sörensson på Grön trafik till SR Jämtland.

Ökningen i siffror: E85 år 2007: 761,80 m3, 2006: 499,24 m3.