Hammarstrand

Företag åläggs åtgärda arbetsmiljöbrister

Arbetsmiljöverket hotar nu med böter på 75 000 kronor om inte Hammarstrands Elektronikproduktion AB åtgärdar en rad brister i arbetsmiljön.

Det handlar bland annat om att arbetsstationerna för montering av kretskort ska göras ergonomiskt anpassade till den som jobbar vid stationen.

Senast den sista maj ska bristerna vara åtgärdade, kräver Arbetsmiljöverket.