Dalfolkets levnadsvanor kartläggs

Dalarna är ett av de län som ingår i den stora undersökning som Folkhälsoinsitutet gör om hälsa och livsvillkor. Det är nu femte året som undersökningen genomförs. Förutom slumpmässigt utvalda personer i hela landet har några regioner speciellt utvalts, däribland Dalarna.

Den enkät som nu skickas ut innehåller frågor om levnadsvanor och fysiskt och psykiskt välbefinnande. Det frågas bland annat om tandhälsa, fysiskt aktivitet, spelande, ekonomiska förhållanden, trygghet och sociala relationer.