Revinge

Räddningsverkets skola i Revinge får vara kvar

Räddningsverkets skola i Revinge får vara kvar även i fortsättningen. Det står klart sedan regeringen idag lämnat över en proposition till riksdagen om hur samhällets krisberedskap ska utvecklas genom bildandet av en ny myndighet för samhällsskydd och beredskap.

- Det har varit en tid av oro eftersom två skolor varit utpekade för nedläggning. Nu är det klart att vi får vara kvar. Vi vet ännu inte vilket utbildningsuppdrag vi ska ha i framtiden. Men den nya myndigheten har ett bredare uppdrag än Räddningsverket. Vi hoppas att det ska innebära en utveckling för oss, säger marknadschef Magnus Qvant.

Den 1 januari 2009 blir tre myndigheter en. Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar slås samman och bildar en ny myndighet för samhällskydd och beredskap.

I dag bedriver Räddningsverket utbildning på fyra platser i Sverige, men i framtiden blir det bara skolorna i Revinge och på Sandö som blir kvar. Utbildningarna i Skövde och Rosersberg ska enligt regeringens proposition i framtiden istället kunna drivas av privata aktörer. Men hur det här påverkar skolan i Revinge är ännu oklart.