Västernorrland

Ny myndighet bra för Sandö

Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för Psykologiskt försvar läggs ned sista december 2008. Detta enligt en regeringsproposition idag. I stället inrättas en ny myndighet, myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB.

I Sollefteå är det ett 70-tal personer som berörs och lika många på räddningsverket på Sandö. För Sandö är dagens besked positivt.

Erik Löfgren är Pressansvarig på KBM i Sollefteå: