ljusdal

Större satsning på skogen

Mer virke ur den svenska skogen det är målet med regeringens skogsproposition som lades fram på tisdagen. Ett förslag som välkomnas av både skogsindustrin och skogsägarna.

100 miljoner kubikmeter växer den svenska skogen per år. Det räcker inte menar regeringen. Skogen har mycket stor betydelse för den svenska ekonomin och därför vill regeringen se till att det växer ytterligere 25-50 miljoner kubikmeter bland annat genom nya träslag, bättre plantor, rätt gödsling och röjning som många gånger varit eftersatt.