Pengar till Gotlands fäktklubb

Det blir en ny fäkt-vecka på Gotland i sommar igen. Det var förra sommaren som Gotlands Fäktvecka genomfördes för första gången och 130 barn och ungdomar från Sverige och Polen deltog.

Nu har kultur- och fritidsnämnden bestämt att ge Gotlands Fäktklubb ett bidrag på 60 000 kronor för arrangemanget, samt hyresbefrielse på högst 20 000 kr.

Redan nu säger politikerna i nämnden att de är positiva till att ge pengar också till 2009 och 2010, men med en årsvis avtrappning av stödet.