Få uppländskor gör cellprovskontroll

Mer än var femte svensk kvinna dyker inte upp på de cellprovskontroller som landstinget kallar till för att upptäcka tidiga fall av livmoderhalscancer. Men skillnaderna i landet är stora. För kvinnor mellan 23 och 50 år är det bara 65 procent som gör kontrollen i Uppsala län, men 91 procent i Västernorrland.