Svagt miljöarbete i Älvkarleby

Älvkarleby kommun är sämst i Uppsala län på klimatarbete. Det säger Naturskyddsföreningen som har satt betyg på kommunernas miljöarbete. Uppsala kommun ligger bättre till, och hamnar på plats 18.

Uppsala kommun ligger bäst till i länet och hamnar på plats arton i landet. Men man kan göra mer, säger Urban Wästljung, ordförande i Uppsalas miljö- och hälsoskyddsnämnd.

– Vi borde bli mycket bättre när det handlar om kollektivtrafiken till exempel.

Ja det finns mer att göra enligt Naturskyddsföreningen, som har skickat en enkät till alla komuner med frågor om deras klimatarbete. Uppsala län som helhet hamnar i bottenligan, fjärde från slutet av 21 län. Sämst i Uppsala län är Älvkarleby kommun.

– Vi är en liten kommun med små resurser, det finns alltid saker man kan bli bättre på, säger Anna-Karin Jakobsson, som är bygg- och miljöchef i Älvkarleby kommun.


Anna Bratt
upplandsnytt@sr.se