Näringsliv vill samverka med universitet

Organisationen Svenskt Näringsliv uppmanar universitet och högskolor att förbättra sin samverkan med näringslivet. Enligt en undersökning kan en god samverkan klart öka studenternas möjligheter på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv anser att universiteten borde få i uppdrag att följa upp var studenterna hamnar efter sina studier, och att skolornas resurstilldelning i högre utsträckning ska styras av hur många av studenterna som får adekvata jobb.