Malmö

Islamologi nytt ämne på Malmö högskola

Malmö högskola erbjuder nu en ny kurs i islamologi. Högskolan vill erbjuda studenterna en möjlighet att fördjupa sig i ämnet och kommer framförallt att rikta in sig på islam i Europa.

Enligt nationalencyklopedin är islamologi det vetenskapliga studiet av den islamiska världen i historia och nutid.  

Jonas Otterbeck, som är högskolelektor på Malmö högskola och ansvarig för kursen, tycker att många har en alldeles för ensidig bild av muslimer.

– När man talar om muslimer som en grupp och som om muslimer innebär en kulturell tillhörighet så blir det naivt. Det är som att tala om ”svensken”.