Sjukvården

Blev mer stelopererad än väntat

En patient, som skulle stelopereras på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, blev mer stel än vad det var tänkt.

Istället för en stelopererad led hade patienten två stelopererade leder efter operationen.

Orsaken var en förväxling av läkarna på ortopeden. 

Socialstyrelsen är nu kritisk till läkarnas handlande.
I en skrivelse kräver de att verksamhetschefen på ortopediska kliniken upprättar säkrare rutiner, så att man undviker liknande förväxlingar i framtiden.