Slarv med cellprov

Mer än var femte svensk kvinna dyker inte upp på de cellprovskontroller som landstinget kallar till för att upptäcka tidiga fall av livmoderhalscancer.

Bara fem landsting i landet - Kalmar, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten - når EU:s och WHO:s mål om att minst 85 procent av kvinnorna i befolkningen mellan 23 och 60 år ska testas.

Sedan regelbundna cellprovskontroller infördes i Sverige i slutet av 1960-talet har antalet fall av livmoderhalscancer mer än halverats.