borås

92-åriga Helga vann till slut

92-åriga Helga Karlsson på Norrby i Borås vinner kampen för sin rätt till särskilt boende. Norrbys högste politiker Mats Brandt har fått hård kritik när han inte låtit Helga få sin vilja igenom och han ändrar sig nu och lovar Helga Karlsson plats på särskilt boende.

Igår kunde vi berätta att kommunen ändrar sina riktlinjer och kommundelarna beordras att låta de gamla över 90 år bestämma själva om de vill fortsätta bo hemma eller få en plats på ett särskilt boende.

- Vi har arbetat i ett skymningsläge i det här fallet i och med att det inte funnits klara riktlinjer. Nu har vi klarat ut det, så i framtiden ska det vara kristallklart, säger Mats Brandt, centerpartistisk ordförande i Norrby kommundelsnämnd.