Sämre villkor för deltidsarbetslösa

Målet för Örebro kommuns projektet ”Önskad tid - en möjlighet för alla” är att pussla ihop olika deltidsjobb för att kommunanställd personal ska erbjudas heltider. Kommunlarådet Staffan Werme (fp) säger att det är för dyrt med många timanställningar.

– Nu måste vi fundera på nytt, måste man ha de här turerna, kan man ha önskescheman, säger Staffan Werme som vill hitta nya möjligheter för att öka tjänstgöringsgraden hos de anställda.

– Totalt sett kommer det här innebära färre anställda om de som är kvar ska få högre tjänstegrad, enligt Staffan Werme

Det var under socialdemokraternas styre som rätten till heltid slogs fast. Men det projektet avskaffades när det blev ny majoritet i Örebro. Nu försöker den nya majoriteten istället förmå chefer och medarbetare att pussla ihop schemana på frivillig väg. Samtidigt har reglerna skärpts för deltidsstämplingen via a-kassan. Från den 7 april sänks antalet stämplingsdagar för deltidsarbetslösa från 300 till 75 dagar. Därför har arbetsförmedlingen ihop med facket kommunal och Örebro kommun satt fart på den så kallade Arenamodellen, där deltidsarbetslösa ska erbjudas nystartsjobb.

Arbetsförmedlingens chef annika Lyttbacka berättar att hon planerar att förstärka med mer personal på arbetsförmedlingen för att hinna möta alla som kan behöva hjälp att hitta nya jobb.