KOL-patienter ofta undernärda

Många patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL är undernärda. Eftersom de behöver mycket mer energi än friska personer bara för att orka andas, måste de också äta mer energirik mat. Det hävdar forskaren Sigrid Odencrants på Hälsoakademin vid Örebro Universitet.

Sigrid Odencrants anser därför att det är lika viktigt att informera om näringstillförselns betydelse som att ge medicinsk behandling när det gäller personer med KOL.
Sigrid Odencrants som bedömt femtio KOL-patienter, alla äldre än 75 år, och kunde konstatera att hälften av dem var undernärda och hälften riskerade undernäring. Av åtta patienter som avled strax efter hennes observation var sju undernärda.)