Samkörning av register ska fälla fuskare

Det ska bli svårare för nolltaxerare som bidragsfuskar. Från och med första maj måste myndigheter underrätta varandra om man ser att en myndighet är utsatt för brott. Dessutom arbetar finansdepartementet för att myndigheter ska få rätt att ta del av varandras register.

Detta kommer samhället att spara stora pengar på, enligt kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

– Försäkringskassan bedömer att detta kan spara stora belopp för skattebetalarna. De nämner någonstans mellan 700 och 1 100 miljoner kronor per år. Det är enorma belopp som skulle räcka till bättre service till gamla och sjuka och korta vårdköer som idag försvinner i fusk, säger han. 

Förslaget om att på elektronisk väg få ta del av uppgifter mellan myndigheter som finansdepartementet just nu arbetar med ska förbättra kontrollen och minska möjligheterna till fusk eller felaktiga utbetalningar.

Dessutom ska servicen och effektiviteten hos myndigheterna bli bättre. Idag ringer till exempel Försäkringskassan och Migrationsverket 100 000 samtal per år för att få in information som man skulle kunna få genom andra myndigheters register.

– Det bidrar ju till en större solidaritet bland medborgarna om man vet att det inte finns folk som fuskar till sig belopp som andra får slita hund för att få ihop, säger Mats Odell.

Skatteverkets genomgång av nolltaxerare de senaste fyra åren visar att de som nolltaxerar trots att de har en inkomst, till exempel genom försäljning på internet eller svartjobb, också ofta har olika former av bidrag och alltså är bidragsfuskare och skulle kunna förhindras vid en samkörning av olika register.

Idag är det ofta tips från allmänheten som avslöjar de som nolltaxerar men ändå lever på stor fot eftersom det sticker i ögonen på folk. Värst är det i storstäderna.

Två av dem som skulle kunna tänka sig att anmäla fuskare är Siri Nylund och Kerstin Wennerlund i Stockholm.

– Ja, det skulle jag för om man ska betala skatt ska alla göra det, säger Siri Nylund.

– Jag skulle anmäla om det kändes som att den personen roffade åt sig ännu mer på ett ojuste sätt när man själv måste jobba och vara laglydig, säger Kerstin Wennerlund.

Jenny Sanner Roosqvist
jenny.roosqvist@sr.se