Kvinnor struntar i cellprov

Mer än var femte svensk kvinna dyker inte upp på de cellprovskontroller som landstinget kallar till för att upptäcka tidiga fall av livmoderhalscancer. Men skillnaderna i landet är stora.

Bara fem landsting i landet; Kalmar, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten, når EU:s och WHO:s mål om att minst 85 procent av kvinnorna i befolkningen mellan 23 och 60 år ska testas.