Socialstyrelsen granskar Östras patientsäkerhet på akuten

Socialstyrelsen kommer att granska om den höga arbetsbelastningen på Östra Sjukhusets akutmottagning påverkar patientsäkerheten.

För en vecka sen hotade arbetsmiljöverket att stänga akut- och medicinmottagningen på Östra om inte arbetsbelastningen för personalen minskade drastiskt.

Och vid ett möte med arbetsmiljöverket på tisdagen beslutade Socialstyrelsen alltså om en granskning.

Den ska inledas före sommaren, men det går inte att säga när den blir klar, säger Göran Mellbring på Socialstyrelsens tillsynsenhet till Västekot.