Allt fler vill ha skogsråvara

Regeringen presenterar ett nytt förslag till skogspolitik. Allt fler aktörer vill ha skogsråvara till bioenergi, biobränsle, skogsindustrin och lokala sågverk. Regeringen konstaterar att tillväxten i skogen måste öka och Erland Johansson, Regionchef för Norra Skogsägarna tycker det är positivt att Regeringen står bakom det skogsägarrörelsen redan inlett.