Jönköping

Högskolan samverkar bra med näringsliv

Högskolan i Jönköping ligger bra till i Svenskt Näringslivs högskolebarometer, som handlar om samverkan mellan lärosätena och näringslivet.
Kristina Scharp är utbildningsansvarig på Svenskt Näringsliv.

-Det som är sämre på Högskolan i Jönköping är nationalekonomin, säger Kristina Scharp.

Hon anser också, att trots att det finns ett tydligt uppdrag om samverkan mellan lärosätena och näringslivet, så fungerar det på många håll fortfarande dåligt. Det beror, enligt Kristina Scharp, på att man utbildar främst forskare medan Svenskt näringsliv tycker att studenterna skall gå direkt ut i arbetslivet.

Studenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden och chansen till kvalificerade arbetsuppgifter ökar i nivå med utbildningen.

Men att nationalekonomin på Internationella Handelshögskolan kommer långt ner på rankingen tycker utbildningschef Mike Danilovic är felaktig. För man ställer inte frågorna till Handelskammaren, exportråd och ambassader i olika länder dit de här studenterna söker sig, utan till företag.